تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با تبسم شاه پوری
S3 : 06:50:11
نمایش خفتگان و مردگان | گفتگوی تیوال با تبسم شاه پوری | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با تبسم شاه پوری / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

درباره نمایش خفتگان و مردگان
۱۷ دی ۱۳۹۷