تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با خیرالله تقیانی پور
S3 : 07:37:57
نمایش بوقلمون | گفتگوی تیوال با خیرالله تقیانی پور | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با خیرالله تقیانی پور / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

درباره نمایش بوقلمون
۰۵ دی ۱۳۹۴