تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با وحید رشیدی
S2 : 09:14:19
نمایش سلول خاکستری | گفتگوی تیوال با وحید رشیدی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با وحید رشیدی / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش سلول خاکستری
۲۱ مرداد ۱۳۹۸