تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با ویشکا آسایش
S3 : 15:02:12
نمایش ملکه زیبایی لی‌نین | گفتگوی تیوال با ویشکا آسایش | عکس

دانلود فایل صوتی برای گوش کردن روی گوشی یا دستگاه پخش موسیقی

گفتگوی تیوال با ویشکا آسایش به بهانه‌ی بازی در نمایش ملکه‌ی زیبای لی‌نین

گفتگوکننده:  محمد عسگری

درباره نمایش ملکه زیبایی لی‌نین
۱۰ اسفند ۱۳۹۲