تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با زری اماد
S2 : 07:42:53
نمایش آدم کش | گفتگوی تیوال با زری اماد  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با زری اماد / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

درباره نمایش آدم کش
۰۴ شهریور ۱۳۹۷