کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با مرتضی میرمنتظمی
S3 : 04:08:20 | com/org
نمایش پنج ثانیه برف | گفتگوی تیوال با مرتضی میرمنتظمی | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با مرتضی میرمنتظمی / کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

درباره نمایش پنج ثانیه برف
۰۲ آبان ۱۳۹۵