تیوال تئاتر | آواها | نمایش بوقلمون
S3 : 07:16:22
نمایش بوقلمون | نمایش بوقلمون | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گزارش آوای تیوال از نمایش بوقلمون

گفتگو با
علی سلیمانی / بازیگر
سیروس همتی / بازیگر
مه لقا باقری / بازیگر
وحید نفر / بازیگر
سامان دارابی / بازیگر
- محمد هادی عطایی / بازیگر

همراه با بخش هایی از تمرین

گفتگو کننده: محمدرضا ایمانیان

درباره نمایش بوقلمون
۳۰ آذر ۱۳۹۴