تیوال تئاتر | آواها | نمایش خداحافظ
S3 : 04:06:43
نمایش خداحافظ | نمایش خداحافظ | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گزارش آوای تیوال از نمایش خداحافظ

گفتگو با

- آریان رضایی/  کارگردان
سعید سیادت/ مدیر تولید
شیدا یوسفی/ بازیگر
فرامرز قلیچ خانی/ بازیگر

گفتگو کننده: محمد عسگری

درباره نمایش خداحافظ
۲۳ مرداد ۱۳۹۶