تیوال تئاتر | آواها | نمایش پری
S3 : 08:59:24
نمایش پری | نمایش پری | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گزارش آوای تیوال از نمایش پری

گفتگو با

امیر غفارمنش / کارگردان
مجید یاسر / بازیگر
امیر کربلایی زاده / بازیگر
- آزاده زارعی/ بازیگر
- مهدی زمین پرداز / بازیگر
فرزاد حاتمیان/ بازیگر
- سامان دارابی / بازیگر

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

درباره نمایش پری
۲۳ مرداد ۱۳۹۵