تیوال تئاتر | آواها | نمایش سه خواهر
S3 : 18:56:37
نمایش سه خواهر | نمایش سه خواهر | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گزارش آوای تیوال از نمایش سه خواهر

گفتگو با

- محمد عاقبتی/ مدیر پروژه
آوا شریفی/ بازیگر
به آفرید غفاریان/ بازیگر
حسین حسینیان/ بازیگر
سعید چنگیزیان/ بازیگر
فریبا جدیکار/ بازیگر

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

درباره نمایش سه خواهر
۰۹ خرداد ۱۳۹۶