تیوال تئاتر | آواها | نمایش سه خواهر
T1 : 04:49:58
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گزارش آوای تیوال از نمایش سه خواهر

گفتگو با

- محمد عاقبتی/ مدیر پروژه
آوا شریفی/ بازیگر
به آفرید غفاریان/ بازیگر
حسین حسینیان/ بازیگر
سعید چنگیزیان/ بازیگر
فریبا جدیکار/ بازیگر

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

درباره نمایش سه خواهر
۰۹ خرداد ۱۳۹۶