تیوال تئاتر | آواها | نمایش بنگاه تئاترال
T1 : 14:40:56
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گزارش آوای تیوال از نمایش بنگاه تئاترال

گفتگو با

- هادی مرزبان/ کارگردان
ایرج راد/ بازیگر
داوود فتحعلی بیگی/ بازیگر
میرطاهر مظلومی/ بازیگر
امین زندگانی/ بازیگر
علی المعی/ آهنگساز


گفتگو کننده: محمد عسگری

درباره نمایش بنگاه تئاترال
۰۱ تیر ۱۳۹۶