تیوال جشنواره فیلم فجر، ‌دوره سی و هفتم | آواها | روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره نهم
S3 : 15:48:43
روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره نهم | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

شماره نهم ‎‭‭‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

گفتگو با هنرمندان: حامد بهداد

درباره فیلم های: جان دار

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۲۱ بهمن ۱۳۹۷