تیوال جشنواره فیلم فجر، ‌دوره سی و هفتم | آواها | روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره دهم
S3 : 15:35:20
روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره دهم | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

شماره دهم ‎‭‭‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

گفتگو با هنرمندان: مهناز افشار

درباره فیلم های: آشفته گی

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۲۳ بهمن ۱۳۹۷