آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال جشنواره تئاتر فجر، ‌دوره سی و هشتم | آواها | روزانه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر، شماره سوم
S3 : 16:00:11 | com/org
روزانه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر، شماره سوم | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

‮شماره سوم مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر

گفتگو با هنرمندان: محمد صدیقی مهر، جواد صداقت، الهام ابنی، محمد قاسمی، پیمان جباری

درباره نمایش های: تالاب هشیلان، کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین، سرزمین پدری، رسن های گور

۱۵ بهمن ۱۳۹۸