آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال جشنواره تئاتر فجر، ‌دوره سی و هشتم | آواها | روزانه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر، شماره ششم
S3 : 20:49:10 | com/org
روزانه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر، شماره ششم | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

‮شماره ششم مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر

گفتگو با هنرمندان: حسین مسافر آستانه، اکبر آیین

درباره نمایش های: برگشتن، دست هایم کو مم حسن

۱۹ بهمن ۱۳۹۸