آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال جشنواره فیلم کوتاه تهران، دوره سی و ششم | آواها | روزانه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، شماره پنجم
S3 : 00:38:33 | com/org
روزانه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، شماره پنجم | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

شماره پنجم ‎‭‭‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

گفتگو با هنرمندان: سعید نجاتی، علیرضا حسینی، مرجان خسروی، عباس جلالی یکتا، فرخ زارع

درباره فیلم های: دابر، رو یا رو، مادر برفی، ماهیاک

مهشاد حجتی
۲۳ آبان ۱۳۹۸