آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال جشنواره فیلم کوتاه تهران، دوره سی و ششم | آواها | روزانه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، شماره هفتم
S3 : 17:40:47 | com/org
روزانه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، شماره هفتم | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

شماره هفتم ‎‭‭‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

گفتگو با هنرمندان: باران سرمد، نیما رحیم پور، عاطفه مولوی

درباره فیلم های: زرد خالدار، اسباب بازی، وودی آلن

مهشاد حجتی
۲۴ آبان ۱۳۹۸