آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال سیزدهمین جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت | آواها | روزانه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت، شماره نخست
S3 : 17:49:01 | com/org
روزانه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت، شماره نخست | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

شماره نخست ‎‭‭‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با سیزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت

گفتگو با هنرمندان: محسن جعفری راد، سام کلانتری، علی احمدی زرین‌کلایی، جعفر نجفی، محسن اسلام زاده

درباره فیلم های: رنج زیر پوست، جایی برای فرشته ها نیست، بر فراز صخره های مرتفع، آشو، زندگی میان پرچم های جنگی

 

مهشاد حجتی
۱۹ آذر ۱۳۹۸