آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال هفتمین جشنواره تئاتر ثمر
S3 : 12:05:18 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
محمد عسگری این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
محمد عسگری این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آلبوم
از نمایش چهار صندوق i
محمد عسگری و احمد عسگری این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
احمد عسگری این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آلبوم
از نمایش روح مچاله i
محمد عسگری این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آلبوم
از نمایش معجزه i
محمد عسگری این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
روزانه هفتمین جشنواره تئاتر ثمر، شماره دوم | عکس روزانه هفتمین جشنواره تئاتر ثمر، شماره دوم

شماره نخست مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با هفتمین جشنواره تئاتر ثمر

گفتگو با هنرمندان: میلاد اشکالی، نگار مصلحت، وحید دهشکار، وحید قربانی، فرهاد کافی الملک، مریم محمدپور


گفتگو کننده
: مهشاد حجتی

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
روزانه هفتمین جشنواره تئاتر ثمر، شماره نخست | عکس روزانه هفتمین جشنواره تئاتر ثمر، شماره نخست

شماره نخست مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با هفتمین جشنواره تئاتر ثمر

گفتگو با هنرمندان: رها مقدم، سپیده علی محمدی، ارغوان حامدی مرام، آرین محمدی، آیناز شهابی، سهیل پناهی


گفتگو کننده
: مهشاد حجتی

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با ارغوان حامدی | عکس گفتگوی تیوال با ارغوان حامدی

گفتگوی تیوال با ارغوان حامدی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش چهار صندوق i
گفتگوی تیوال با مرتضی ظفر و حمیدرضا قدیانی | عکس گفتگوی تیوال با مرتضی ظفر و حمیدرضا قدیانی

گفتگوی تیوال با مرتضی ظفر و حمیدرضا قدیانی / کارگردانان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

پرند محمدی این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش معجزه i
گفتگوی تیوال با محمد اعلائی | عکس گفتگوی تیوال با محمد اعلائی

گفتگوی تیوال با محمد اعلائی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با محمدرضا ژیان | عکس گفتگوی تیوال با محمدرضا ژیان

گفتگوی تیوال با محمدرضا ژیان / مدیر جشنواره ثمر.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش روح مچاله i
گفتگوی تیوال با سید ایمان حسینی  | عکس گفتگوی تیوال با سید ایمان حسینی

گفتگوی تیوال با سید ایمان حسینی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش مزون i
گفتگوی تیوال با عادل عزیزنژاد | عکس گفتگوی تیوال با عادل عزیزنژاد

گفتگوی تیوال با عادل عزیزنژاد / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش قوها بر باد سوارند i
گفتگوی تیوال با فرشاد مولایی | عکس گفتگوی تیوال با فرشاد مولایی

گفتگوی تیوال با فرشاد مولایی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش شطرنج تقدیر i
گفتگوی تیوال با عیسی صیفی  | عکس گفتگوی تیوال با عیسی صیفی

گفتگوی تیوال با عیسی صیفی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش این i
گفتگوی تیوال با فرهاد کافی الملک | عکس گفتگوی تیوال با فرهاد کافی الملک

گفتگوی تیوال با فرهاد کافی الملک / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش مصاحبه i
گفتگوی تیوال با وحید دهشکار | عکس گفتگوی تیوال با وحید دهشکار

گفتگوی تیوال با وحید دهشکار / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آلبوم
از نمایش مزون i
محمد عسگری این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آلبوم
از نمایش مصاحبه i
محمد عسگری این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
خرید بلیت نمایش های جشنواره ثمر دوره هفتم از روز دوشنبه ۱۴ اسفندماه ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد.
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید