آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 14:07:12 | com/org

نمایش اسم

۰٫۰ اسم شما به شما رنگ و شکل می‌دهد یا شما به اسم تون رنگ و شکل می‌دهید؟
تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۳ تا ۳۱ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش دنیای شگفت انگیز اکو و تاکو

۰٫۰
ک: امید انصاری / ن: شیما شادمانی
تالار هنر
۱۵ تیر تا ۱۹ مرداد ساعت ۱۸:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰

نمایش آزادی از قید تعلق

۰٫۰
ن و ک: محمد میرزاحسینی
عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۱۸ تیر تا ۱۷ مرداد ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش برلین ۱۰:۱۰

۴٫۴
خانه نمایش دا
۱۲ تا ۳۰ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰

نمایش با من حرف بزن

۰٫۰ برگرفته از سه اثر مکتوب نمایشی
ن و ک: حامد شیخی
تماشاخانه ملک
۲۵ تیر تا ۲۴ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

نمایش آقای اشمیت کیه؟

۰٫۰ حس می کنم تو یه سیل افتادم و با سرعت دارم به طرف جایی می رم که نمی دونم کجاست، کاری هم از دستم بر نمیاد. به نظر تو چیکار می تونیم کنیم؟
ک: محمدمهدی رضائیان / ن: سباستین تیری
تماشاخانه شانو
۰۸ تا ۳۰ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۴۰

نمایش اسبهای پشت پنجره

۰٫۰
تماشاخانه ملک
۱۲ مرداد تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

نمایش واجد شرایط

۰٫۰
ک: مصطفی کزازی / ن: آیدین آقازاده
خانه نمایش دا
۰۵ تا ۲۲ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰
٪۵۰

نمایش درد و داد

۰٫۰ کاری از گروه هنری کاف
ک: کامبیز نیک آمیز / ن: رسول بانگین
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۱ تا ۱۷ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۴۰

نمایش دستهایت کو مم حسن

۰٫۰ به ازای خرید بلیت از سایت تیوال یک جلد کتاب نمایشنامه «دست هایت کو مم حسن» هدیه بگیرید.
ک: رضا کرمی زاده / ن: رضا گشتاسب
تماشاخانه سرو
۰۹ تا ۳۱ مرداد ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف

نمایش داستان های سرزمین مردمان خردمند

۰٫۰ بر اساس شاهنامه فردوسی
ک: سعید چنگیزیان
باغ فرهنگسرای نیاوران
۱۵ مرداد تا ۲۰ شهریور ساعت ۲۰:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
۵,۰۰۰ تومان تخفیف

نمایش جوادیه (بیست متری)

۰٫۰
تئاترشهر - سالن قشقایی
۱۶ مرداد تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۹:۴۵
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش آلفا

۰٫۰
عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۱۶ مرداد تا ۱۰ شهریور ساعت ۲۱:۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش کمدی زا

۰٫۰
ن و ک: کاوه مهدوی
تماشاخانه سنگلج
۱۷ تا ۲۵ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰

نمایش کوریولانوس

۴٫۴ این یک تئاتر سیاسی است
ک: مصطفا کوشکی / ن: احسان رضوانی، سحر سالک (با ...
تئاتر مستقل تهران
۰۲ تا ۲۳ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰

فیلم شبکه زنبور

۰٫۰
ک: اولیویه آسایاس
گالری رج
دوشنبه ۲۰ مرداد ساعت ۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

فیلم تلقین

۰٫۰
ک: کریستوفر نولان
گالری رج
شنبه ۲۵ مرداد ساعت ۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵