آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 18:30:46 | com/org

ویترینشانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان»بیشتربستن«همهدیوارجدول جشنواره

کودک و نوجوان

فیلم‌تئاتر دخترک مو حنایی

۳٫۷
ک: سیدامیرحسین فاطمی / ن: امین فعله گری
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم‌تئاتر آرزوهای یک موش کور

۳٫۹
ک: وحید نفر / ن: سعید ابک
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم‌تئاتر دشمن خدا

۳٫۸
ن و ک: عمادالدین رجبلو
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم‌تئاتر حیاط خانه ما

۳٫۹
ن و ک: وحید خسروی
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم‌تئاتر رکاب زن مرد

۳٫۸
ک: هیام احمدی / ن: فرامرز غلامیان، هیام احمدی
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم‌تئاتر یک روز و دو فصل و هدیه کوچولو

۳٫۸
ک: رامین کهن / ن: رامین کهن، نوشین صیفی
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم‌تئاتر موش تا موش

۳٫۸
ن و ک: رامین کهن
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم‌تئاتر آدم برفی و مترسک

۳٫۸
ک: مصطفی دهشت / ن: مهدی مهدی آبادی
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم‌تئاتر موش کجا گربه کجا

۳٫۷
ک: فرزاد لباسی / ن: حسین فدایی حسین
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم‌تئاتر آدم برفی

۴٫۲
ک: سینا نورائی / ن: مهدی مهدی آبادی
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید