آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 18:12:11 | com/org

ویترینشانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان»بیشتربستن«همهدیوارجدول جشنواره

صحنه‌ای

فیلم‌تئاتر زیپ

۳٫۹
ک: کیانوش ایازی / ن: علی دل پیشه
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم‌تئاتر خاطرات خانه ای که نیست

۰٫۰
ک: امین اشرفی / ن: کامران شهلایی
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم‌تئاتر زندگی در لانگ شات مرگ در کلوز آپ

۳٫۶
ک: محمدرضا مالکی / ن: محمدرضا مالکی، جواد خورشا
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم‌تئاتر متساوی الساقین

۳٫۴
ن و ک: عمادالدین رجبلو
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم‌تئاتر کجایی ابراهیم؟

۴٫۰
ن و ک: لیلی عاج
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم‌تئاتر ده و پنجاه و نه

۳٫۷
ن و ک: امیرحسین اشرفی
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم‌تئاتر پنهان خانه پنج در

۳٫۹
ک: آرش فلاحت‌پیشه / ن: حسین کیانی
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم‌تئاتر ساده مثل سکوت

۴٫۱
ک: محمدهادی عطایی / ن: محمدرضا عطایی فر
۱۰,۰۰۰ تومان