آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 17:03:18 | com/org
تئاتر‌های گذشته

نمایش رود_آ_ب

۰٫۰ هشتمین دوره جشنواره دانشجویی و مردمی تیاتر «ثمر»
ک: حمیدرضا قدیانی / ن: حمیدرضا قدیانی، ساینا آریایی ...
عمارت نوفل‌لوشاتو
جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش پاسیفائه

۴٫۵ هشتمین دوره جشنواره دانشجویی و مردمی تیاتر «ثمر»
ک: مهسا جعفری / ن: مسعود هاشمی نژاد
عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲- مکان قدیم
جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش شب هزار و یکم

۰٫۰ هشتمین دوره جشنواره دانشجویی و مردمی تیاتر «ثمر»
ک: نسیم عربانی / ن: بهرام بیضایی
عمارت نوفل‌لوشاتو
جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش تنهایی مفرد شایان

۰٫۰ هشتمین دوره جشنواره دانشجویی و مردمی تیاتر «ثمر»
ک: فرشته پیاده روحی / ن: پیمان می آبادی
عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲- مکان قدیم
پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش دیوار

۰٫۰ هشتمین دوره جشنواره دانشجویی و مردمی تیاتر «ثمر»
ن و ک: فرشاد مولایی
عمارت نوفل‌لوشاتو
پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان