آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 05:10:18 | com/org
تئاتر‌های گذشته

نمایش رود_آ_ب

۰٫۰ هشتمین دوره جشنواره دانشجویی و مردمی تیاتر «ثمر»
ک: حمیدرضا قدیانی / ن: حمیدرضا قدیانی، ساینا آریایی ...
عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش مدت زمان یک نوسان یا چرخه ی کامل مغزی

۰٫۰ هشتمین دوره جشنواره دانشجویی و مردمی تیاتر «ثمر»
ن و ک: حامد ناوشکی
عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش شاید برای شما هم اتفاق بیافتد

۰٫۰ هشتمین دوره جشنواره دانشجویی و مردمی تیاتر «ثمر»
ک: مریم برزگر / ن: سعید نعیمی پور
عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش میز شام به افتخار پسرخوانده

۰٫۰ هشتمین دوره جشنواره دانشجویی و مردمی تیاتر «ثمر»
ک: حیدر رحیمی / ن: بهزاد وزیری
عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش تبلور نطفه در حریق

۰٫۰ هشتمین دوره جشنواره دانشجویی و مردمی تیاتر «ثمر»
ن و ک: مهشید حسینیان
عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان