تیوال | ویترین
S3 : 09:35:12
کنسرت‌ها

کنسرت داوید پرز (فرانسه) - کلاس گزینگ (آلمان)

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
📅︎ سه‌شنبه ۰۵ شهریور ساعت ۲۱:۰۰
۱۸۰,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

کنسرت سهیل پیغمبری (ایران) - اشتفان هاسل باخر شا (سوییس)

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
📅︎ شنبه ۰۲ شهریور ساعت ۲۱:۰۰
۱۸۰,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

کنسرت فرانچسکو کافیسو (ایتالیا) - هاکون کورنشتاد (نروژ)

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
📅︎ جمعه ۰۱ شهریور ساعت ۲۱:۰۰
۱۸۰,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

کنسرت آدام پیرونچیک (لهستان) - مارکوس اشتوک هاوزن (آلمان)

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
📅︎ چهارشنبه ۰۶ شهریور ساعت ۲۱:۰۰
۱۸۰,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

کنسرت آندرس هاگبرگ (سوئد) - یوری هونینگ (هلند)

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
📅︎ دوشنبه ۰۴ شهریور ساعت ۲۱:۰۰
۱۸۰,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

کنسرت سیمون ویرش (سوییس) - مونا مطبوع ریاحی (ایران)

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
📅︎ یکشنبه ۰۳ شهریور ساعت ۲۱:۰۰
۱۸۰,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت