آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 21:07:51 | com/org

ویتریننمایش»بیشتربستن«دیوار

چیدمان الفبای نام

نمایشنامه‌خوانی آخرین حکایت فرهاد

۰٫۰
ک: علیرضا حسن پور / ن: مهدی میرباقری
تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
جمعه ۸ اسفند، پنجشنبه ۱۴ اسفند و جمعه ۱۵ اسفند ساعت ۱۶:۳۰ و ۱۸:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش اتول سورون

۴٫۴ کمدی در سه پرده «اتول‌سورون»
ک: شهروز دل‌افکار / ن: باقر سروش
ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۳۰ بهمن تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش اطلسی های لگد مال شده

۰٫۰
ک: پویا پورهمدانی / ن: تنسی ویلیامز
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۰۹ تا ۲۴ اسفند ساعت ۱۷:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش اعترافاتی درباره زنان

۰٫۰
ک: سید محمدجواد طاهری / ن: محمدامیر یاراحمدی
خانه نمایش قم
۰۹ تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
۳۵,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۵

نمایش امینه

۰٫۰ نمایش ایرانی آئینی - سنتی
ک: سعید مصطفائی / ن: علی شمس
تالار محراب - سالن اصلی
۲۹ بهمن تا ۲۲ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰

نمایش ایچیمده بیر آراز آددیملایی

۰٫۰ درونم یک رود ارس جاریست
ک: غریب منوچهری / ن: عارف مهتاب
عمارت نوفل‌لوشاتو
دوشنبه ۱۱ تا ۱۵ اسفند ساعت ۱۷:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش ایوب خان

۲٫۹
ن و ک: امیر دژاکام
تئاترشهر - سالن چهارسو
۲۹ دی تا ۱۵ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش باغ آلبالو

۲٫۶
ک: امیرحسین رضایی / ن: آنتوان چخوف
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۱ تا ۱۸ اسفند ساعت ۱۸:۴۵
۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش ببخشید

۰٫۰
ک: عرفان رضوی / ن: حنا الهیان
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
شنبه ۱۶ و ۲۳ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش برای لیلا

۰٫۰ بر اساس یک داستان واقعی
ن و ک: حامد شیخی
پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش برگشتن افتخار آمیز مردان جنگی

۲٫۳
ک: حسین شهبازی / ن: شهرام احمدزاده
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۸ بهمن تا ۲۴ اسفند ساعت ۱۸:۳۰ و ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

نمایش برونسی

۳٫۶
ن و ک: مرتضی شاه کرم
تئاترشهر - سالن سایه
۰۲ بهمن تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش بلوغ

۰٫۰ ((ابراهیم))
ک: میثم کرمی / ن: مرضیه شاه دادی
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۳ تا ۲۴ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش پدر

۰٫۰
ک: یوسف محمدی / ن: آگوست استریندبرگ
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۱۹ تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایشنامه‌خوانی پرتره یک زن

۰٫۰
ک: رضا خسروی / ن: میشل ویناور
تماشاخانه اهورا
پنجشنبه ۱۴ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی پزشک نازنین

۰٫۰
ک: مجید برومند / ن: نیل سایمون
تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
شنبه ۱۶ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی ترس و نکبت رایش سوم

۰٫۰
ک: امیر امیری / ن: برتولت برشت
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۲ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش چرک

۳٫۰ همه‌اش تقصیر آدم بزرگای بچگی‌هاست
ن و ک: عادل عزیزنژاد
پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش چشم های بسته از خواب

۰٫۰ گروه تئاتر رها
ک: مجتبی جدی / ن: محمد چرمشیر
عمارت روبرو
شنبه ۰۹ تا ۱۵ اسفند ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۹:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش حاد

۳٫۵
ک: ابراهیم عبدی / ن: علیرضا اجلی
تالار مولوی - سالن کوچک
۲۷ بهمن تا ۱۴ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش حظیان

۴٫۰
ن و ک: مهدی کوشکی
پردیس سپند (سالن شماره ۱)
۲۳ بهمن تا ۱۵ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایشنامه‌خوانی حکایت نه چندان ساده ی یک حکومت پیچیده

۰٫۰
ک: علیرضا سلیمانی / ن: سیدمجید میرحسینی
پردیس سپند (سالن شماره ۲)
جمعه ۱۵ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۴۵,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش ذات یا ضات

۰٫۰
ک: احمد ارجمندی / ن: علی اصغر حبیبی
تالار حافظ
۲۸ بهمن تا ۱۷ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش رادیویی رادیو دراما

۰٫۰ قرارگاه جهادی تئاتر کودکان و نوجوانان

نمایش زمین مردگان

۰٫۰ روزی خواهد رسید که مسیر در نقطه آغاز خود پایان خواهد یافت.
ن و ک: محمد کرمی
تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۰۱ تا ۲۶ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش زندگی در لانگ شات یا مرگ در کلوز آپ

۴٫۰
ک: محمد رضا مالکی / ن: محمد رضا مالکی، جواد خورشا
تالار مولوی - سالن کوچک
۲۷ بهمن تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش زندگی دو‌گانه اندرو

۰٫۰
ن و ک: سهیل حاتمی
تماشاخانه شانو
۱۱ تا ۲۶ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۲۰

نمایش سرایدار

۳٫۱
ک: مهدیس زارع نژاد / ن: هارولد پینتر
تماشاخانه ملک
۰۸ بهمن تا ۱۴ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
٪۴۰

نمایشنامه‌خوانی سنت فایر

۰٫۰ معمایی دیگر از علی خسروی....
ن و ک: علی خسروی
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۹ و ۱۶ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی شایعات

۰٫۰
ک: آرمین آذرپیرا / ن: نیل سایمون
پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش شمارش معکوس

۰٫۰
ک: محمد کاظم تبار / ن: رسول نقوی
حوزه هنری - تماشاخانه مهر
۰۴ تا ۱۵ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایشنامه‌خوانی طلا

۰٫۰
ک: شایان تارخ / ن: شهرام سلطانی
تماشاخانه اهورا
شنبه ۱۶ تا ۱۷ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰

نمایشنامه‌خوانی طوفان

۰٫۰
ک: زهراکاظمی / ن: ویلیام شکسپیر
پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش عشق من، حامد بهداد

۰٫۰
ک: امیر عابدین پور / ن: افشین هاشمی
خانه ی هنر تالار علی معلم (کرمان)
۰۷ تا ۱۴ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش غرب حقیقی

۳٫۴
ک: امید سعیدپور / ن: سم شپارد
تالار مولوی - سالن اصلی
۲۷ بهمن تا ۱۵ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

مجموعه نمایش رادیویی غلطگیرِ مشکی

۰٫۰ مجموعه نمایش های رادیویی
ک: علی ابراهیم / ن: علی ابراهیم، هانیه بهاری
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید
٪۱۰۰

نمایش قصاص هنگام جنایت

۰٫۰
ن و ک: جواد رحیمی
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۰ تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۷:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی قصه ظهر جمعه

۰٫۰
ک: فرهنگ روشنی / ن: سیدمحمد مساوات
تماشاخانه اهورا
جمعه ۱۵ اسفند ساعت ۱۷:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش قطع دست در اسپوکن

۰٫۰
ک: روژین کریم لو / ن: مارتین مک دونا
مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۱۷ تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۵

نمایش کابوس ها

۰٫۰ پریشان شبی است من خواب بودم و مرگ به سراغم آمد
ن و ک: شادی اسدپور
مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۱۷ تا ۲۸ اسفند ساعت ۱۷:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۵

نمایشنامه‌خوانی کریم شیره‌ای به تهران می‌رود

۰٫۰
ک: پیمان یاقوتی، ملیکا رضی / ن: داود محمدی فرد
تماشاخانه اهورا
پنجشنبه ۱۴ تا ۱۵ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش گُرگاس‌ها (یا روز به‌خیر آقای وزیر)

۳٫۴ کمدی
ن و ک: حمیدرضا نعیمی
تئاترشهر - سالن اصلی
۰۹ بهمن تا ۲۵ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی گلدونه خانوم

۰٫۰ ما هممون یه گلدونه داشتیم فقط دیر یادمون افتاد
ک: سعید شکیبا / ن: اسماعیل خلج
تماشاخانه شانو
شنبه ۱۶ تا ۱۷ اسفند ساعت ۱۹:۰۰ و ۱۷:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش مختلفیم

۴٫۵ مُختَلَِفیم ۱
ک: آرمان شیرالی‌نژاد / ن: سبحان بابائی، آرمان ...
پردیس تئاتر شهرزاد - سالن گلایل
۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش مرگ

۰٫۰
ک: علیرضا احمدی خیری / ن: وودی آلن
تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۰ تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۵

نمایش مسافر اتاق شماره ۳۷

۰٫۰ ساعات پایانی عمر صادق هدایت چگونه گذشت
ک: پانیذ نوروزی / ن: هومن بنائی
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۰۷ تا ۱۷ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش نقره‌ای

۰٫۰
ک: محمد تنها / ن: جلال تهرانی
پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش نور موضعی

۰٫۰
ک: جابر حسینی / ن: رچ اورلاف
تماشاخانه شانو
چهارشنبه ۱۳ تا ۱۵ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش نوکر شیطان

۰٫۰
ک: فاطمه زمانی / ن: رسول بانگین
مجموعه خانه هنر آبان
۰۳ تا ۲۳ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش نیمه شب

۴٫۲
ک: شایان شهرابی / ن: امیر ابراهیم زاده
تماشاخانه هیلاج
۱۶ بهمن تا ۲۵ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

نمایشنامه‌خوانی هتلی ها

۰٫۰
ک: محمدرسول حسینخانی / ن: ساناز بیان
تماشاخانه ملک
از ۱۸ بهمن تا ۲۳ اسفند - فقط شنبه‌ها ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایشنامه‌خوانی همزاد

۰٫۰
ن و ک: نیما صمدی
پردیس تئاتر شهرزاد - سالن گلایل
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی همه دزدها که دزد نیستند

۰٫۰
ک: مهسا جمالی
پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ارکیده
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش هولودومور

۴٫۲ مرگ بر اثر گرسنگی
ک: رها حاجی زینل / ن: علی صفری
عمارت نوفل‌لوشاتو
۰۱ تا ۲۲ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
٪۴۰

نمایش یاماها

۳٫۶
ن و ک: کهبد تاراج
تئاترشهر - سالن قشقایی
۰۱ بهمن تا ۱۵ اسفند ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۸:۴۵
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت