آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 12:06:45 | com/org

ویتریننمایش»بیشتربستن«دیوار

چیدمان امتیاز

نمایش یاماها

۳٫۸
ن و ک: کهبد تاراج
تئاترشهر - سالن قشقایی
۰۱ تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۸:۴۵
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش ایوب خان

۲٫۸
ن و ک: امیر دژاکام
تئاترشهر - سالن چهارسو
۲۹ دی تا ۰۳ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش فقرات بی ستون

۲٫۷ تعداد اجرا محدود
ک: میلاد شجره
عمارت روبرو
از ۱۱ تیر تا۳۰ اسفند فقط روزهای شنبه ساعت ۲۰:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان