آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 13:50:05 | com/org

ویتریننمایش»بیشتربستن«همهدیوار

با تخفیف عمومی

نمایش امینه

۴٫۲ نمایش ایرانی آئینی - سنتی
ک: سعید مصطفائی / ن: علی شمس
تالار محراب - سالن اصلی
۲۹ بهمن تا ۲۲ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰

نمایشنامه‌خوانی پرتقال خونی

۰٫۰ برای کافه نشینان....
ک: پیمان یاقوتی / ن: مهدی صفاری نژاد
تماشاخانه اهورا
سه‌شنبه ۱۹ تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۵

نمایش انتهای پارک

۰٫۰
ک: علیرضا ترامشلو / ن: علی خودسیانی
آمفی تئاتر ولایت - قرچک
جمعه ۱۵ تا ۲۱ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش مرگ

۰٫۰
ک: علیرضا احمدی خیری / ن: وودی آلن
تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۰ تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۵

نمایشنامه‌خوانی هتلی ها

۰٫۰
ک: محمدرسول حسینخانی / ن: ساناز بیان
تماشاخانه ملک
از ۱۸ بهمن تا ۲۳ اسفند - فقط شنبه‌ها ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش اتول سورون

۴٫۳ کمدی در سه پرده «اتول‌سورون»
ک: شهروز دل‌افکار / ن: باقر سروش
ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۳۰ بهمن تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش اتهام به خود

۰٫۰
ک: محمد‌حسین احمدی برهان / ن: پیتر هاندکه
خانه ی هنر تالار علی معلم (کرمان)
۱۷ تا ۲۶ اسفند ساعت ۱۹:۳۰ و ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۵۰

نمایش قطع دست در اسپوکن

۰٫۰
ک: روژین کریم لو / ن: مارتین مک دونا
مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۱۷ تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۵

نمایش زندگی دو‌گانه اندرو

۴٫۱
ن و ک: سهیل حاتمی
تماشاخانه شانو
۱۱ تا ۲۶ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش کابوس ها

۰٫۰ پریشان شبی است من خواب بودم و مرگ به سراغم آمد
ن و ک: شادی اسدپور
مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۱۷ تا ۲۸ اسفند ساعت ۱۷:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۵

نمایش بلوغ

۰٫۰ ((ابراهیم))
ک: میثم کرمی / ن: مرضیه شاه دادی
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۳ تا ۲۲ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش پدر

۰٫۰
ک: یوسف محمدی / ن: آگوست استریندبرگ
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۱۹ تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش حظیان

۳٫۶
ن و ک: مهدی کوشکی
پردیس سپند (سالن شماره ۱)
۲۳ بهمن تا ۲۲ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش هولودومور

۴٫۲ مرگ بر اثر گرسنگی
ک: رها حاجی زینل / ن: علی صفری
عمارت نوفل‌لوشاتو
۰۱ تا ۲۲ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
٪۴۰

مجموعه نمایش رادیویی غلطگیرِ مشکی

۰٫۰ مجموعه نمایش های رادیویی
ک: علی ابراهیم / ن: علی ابراهیم، هانیه بهاری
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید
٪۱۰۰

نمایش باغ آلبالو

۳٫۸
ک: امیرحسین رضایی / ن: آنتوان چخوف
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۱ تا ۲۲ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش اعترافاتی درباره زنان

۰٫۰
ک: سید محمدجواد طاهری / ن: محمدامیر یاراحمدی
خانه نمایش قم
۰۹ تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
۳۵,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۵