تیوال | ویترین
S3 : 06:58:17
نمایش‌ها
نمایش کمدی مدرن سرزمین تهی سران یک نمایش بیمار است.

نمایش سرزمین تهی سران

۲٫۶
⭐︎ ن و ک: روزبه اختری
📍︎ تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
📅︎ ۱۶ اسفند تا ۳۱ فروردین ساعت ۲۱:۱۵
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۳۰
برنامه‌های گذشته