آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 05:59:07 | com/org

نمایش دیدن این نمایش جرم نیست

۰٫۰
ن و ک: کامران پورناجی
تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۲۶ شهریور تا ۱۵ مهر ساعت ۲۰:۰۰ و ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش اسطرلاب ۱/۱

۰٫۰ اجرای محدود فقط ۱۰ شب
ن و ک: صدرا صباحی
تئاتر مستقل تهران
۰۵ تا ۱۸ مهر ساعت ۲۱:۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش حقایقی درباره یک ماهی مرده

۳٫۹
ک: علی روان‌بُد / ن: محمد چرمشیر
مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۱۳ شهریور تا ۱۳ مهر ساعت ۲۱:۳۰
۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
نمایش‌های گذشته