آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 00:43:12 | com/org

نمایش اطلسی های لگد مال شده

۰٫۰
ک: پویا پورهمدانی / ن: تنسی ویلیامز
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۰۹ تا ۲۴ اسفند ساعت ۱۷:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی طوفان

۰٫۰
ک: زهراکاظمی / ن: ویلیام شکسپیر
پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش باغ آلبالو

۲٫۹
ک: امیرحسین رضایی / ن: آنتوان چخوف
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۱ تا ۲۲ اسفند ساعت ۱۸:۴۵
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
نمایش‌های گذشته