آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 00:13:43 | com/org

ویتریننمایش»بیشتربستن«همهدیوار

کلاسیک
چیدمان الفبای نام

نمایش عمو لاوروف

۰٫۰
ن و ک: امیر امیری
ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۱۸ فروردین تا ۲۴ اردیبهشت ساعت ۲۰:۰۰
۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش مشاهیر

۰٫۰
ن و ک: افشین واعظی
تماشاخانه ملک
۲۲ فروردین تا ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۸:۳۰
۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش من دیوانه نیستم

۰٫۰ من دیوانه نیستم؛ کسی چه می داند؟
ن و ک: مرتضی گلچین
تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۲۰ فروردین تا ۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۸:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان