آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 04:30:15 | com/org

نمایش مسافر اتاق شماره ۳۷

۰٫۰ ساعات پایانی عمر صادق هدایت چگونه گذشت
ک: پانیذ نوروزی / ن: هومن بنائی
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۰۷ تا ۱۷ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش مختلفیم

۴٫۶ مُختَلَِفیم ۱
ک: آرمان شیرالی‌نژاد / ن: سبحان بابائی، آرمان ...
پردیس تئاتر شهرزاد - سالن گلایل
۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

مجموعه نمایش رادیویی غلطگیرِ مشکی

۰٫۰ مجموعه نمایش های رادیویی
ک: علی ابراهیم / ن: علی ابراهیم، هانیه بهاری
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید
٪۱۰۰

نمایش زمین مردگان

۰٫۰ روزی خواهد رسید که مسیر در نقطه آغاز خود پایان خواهد یافت.
ن و ک: محمد کرمی
تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۰۱ تا ۲۶ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی سنت فایر

۰٫۰ معمایی دیگر از علی خسروی....
ن و ک: علی خسروی
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۹ و ۱۶ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش نور موضعی

۰٫۰
ک: جابر حسینی / ن: رچ اورلاف
تماشاخانه شانو
چهارشنبه ۱۳ تا ۱۵ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
نمایش‌های گذشته