آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 13:18:40 | com/org

ویتریننمایش»بیشتربستن«همهدیوار

سورئال
با تخفیف عمومی

مجموعه نمایش رادیویی غلطگیرِ مشکی

۰٫۰ مجموعه نمایش های رادیویی
ک: علی ابراهیم / ن: علی ابراهیم، هانیه بهاری
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید
٪۱۰۰

نمایش اتهام به خود

۰٫۰
ک: محمد‌حسین احمدی برهان / ن: پیتر هاندکه
خانه ی هنر تالار علی معلم (کرمان)
۱۷ تا ۲۶ اسفند ساعت ۱۹:۳۰ و ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۵۰