آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 12:59:08 | com/org

نمایش مرگ مشکوک

۰٫۰ ما به همه چیز آگاهیم...
ک: ساشا کشوادی / ن: مهدی ملکی
مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۱ تا ۲۳ مهر ساعت ۱۹:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

نمایش اسطرلاب ۱/۱

۰٫۰ اجرای محدود فقط ۱۰ شب
ن و ک: صدرا صباحی
تئاتر مستقل تهران
۰۵ تا ۱۸ مهر ساعت ۲۱:۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
٪۲۵

نمایش دوستان کُمُدی

۳٫۳
ک: امیر محمد ابراهیمی / ن: گابور راسوو
تالار مولوی - سالن اصلی
۱۶ شهریور تا ۰۷ مهر ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی آقا ذبیح

۰٫۰
ک: حسین رضایی / ن: مهدی ملکی
تماشاخانه ملک
شنبه ۰۵ مهر ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش ننه شهرزاد در سرزمین عجایب

۰٫۰ تأترو
ن و ک: هومن حسین نژاد
۲۶ شهریور تا ۲۳ مهر ساعت ۱۹:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
آنلاین

نمایش دوستان

۲٫۶ گروه هنری نیکا
ک: نادر نادرپور / ن: کوبو آبه
تماشاخانه اهورا
۱۹ شهریور تا ۰۸ مهر ساعت ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش ننه شهرزاد در سرزمین عجایب

۰٫۰ گروه هنری نوشخند
ن و ک: هومن حسین نژاد
تالار هنر
۲۳ شهریور تا ۲۳ مهر ساعت ۱۹:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۵۰

نمایش حقایقی درباره یک ماهی مرده

۳٫۹
ک: علی روان‌بُد / ن: محمد چرمشیر
مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۱۳ شهریور تا ۱۳ مهر ساعت ۲۱:۳۰
۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش مرگ در می زند

۰٫۰
ک: پیام جعفری
کافه فرهنگ
از ۲۱ شهریور تا ۱۱ مهر (فقط پنجشنبه و جمعه‌ها) ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
نمایش‌های گذشته