آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 19:32:44 | com/org

نمایشنامه‌خوانی همزاد

۰٫۰
ک: پرنیا عسگری / ن: نیما صمدی
تماشاخانه هیلاج
جمعه ۲۲ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش دیوان تئاترال

۰٫۰
ک: محمد مهدی قائم پناه / ن: محمود استاد محمد
تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
دوشنبه ۱۸ تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۸:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش مرگ

۰٫۰
ک: علیرضا احمدی خیری / ن: وودی آلن
تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۰ تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۵

نمایش گُرگاس‌ها (یا روز به‌خیر آقای وزیر)

۳٫۴ کمدی
ن و ک: حمیدرضا نعیمی
تئاترشهر - سالن اصلی
۰۹ بهمن تا ۲۲ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش ایوب خان

۲٫۷
ن و ک: امیر دژاکام
تئاترشهر - سالن چهارسو
۲۹ دی تا ۲۲ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش زندگی دو‌گانه اندرو

۴٫۱
ن و ک: سهیل حاتمی
تماشاخانه شانو
۱۱ تا ۲۶ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش اعترافاتی درباره زنان

۰٫۰
ک: سید محمدجواد طاهری / ن: محمدامیر یاراحمدی
خانه نمایش قم
۰۹ تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
۳۵,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۵

نمایش زندگی در لانگ شات یا مرگ در کلوز آپ

۴٫۰
ک: محمد رضا مالکی / ن: محمد رضا مالکی، جواد خورشا
تالار مولوی - سالن کوچک
۲۷ بهمن تا ۱۸ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
نمایش‌های گذشته