آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 13:43:01 | com/org

ویتریننمایش»بیشتربستن«همهدیوار

کمدی
با تخفیف عمومی

نمایش زندگی دو‌گانه اندرو

۴٫۱
ن و ک: سهیل حاتمی
تماشاخانه شانو
۱۱ تا ۲۶ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش مرگ

۰٫۰
ک: علیرضا احمدی خیری / ن: وودی آلن
تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۰ تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۵

نمایش اعترافاتی درباره زنان

۰٫۰
ک: سید محمدجواد طاهری / ن: محمدامیر یاراحمدی
خانه نمایش قم
۰۹ تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
۳۵,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۵