تیوال | ویترین
S3 : 12:34:19
نمایش‌ها

نمایش مستند

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: محمود حسینی
📍︎ خانه هنر پیچازی
📅︎ ۰۱ تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۸:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش بازپرس وارد می شود

۴٫۰
⭐︎ ک: علی علوی نژاد / ن: جی.بی پریستلی
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۲۳ دی تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۹:۱۵
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۵۰

نمایش بی تابستان

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: امیررضا کوهستانی
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ ۱۵ تا ۳۰ بهمن ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی مرگ یزدگرد

۰٫۰
⭐︎ ک: حسام الدین مختاری / ن: بهرام بیضایی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ شنبه ۰۶ بهمن ساعت ۲۱:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
شاید خیلی از ماها به آینه‌ی تمام قد احتیاج داشته باشیم.

نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته

۰٫۰
⭐︎ ک: امین محمدرضایی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۱ تا ۱۷ بهمن ساعت ۱۹:۱۵
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰
٪۲۵
مده را اینبار از گروه جوان تئاتر ببینید

نمایش مده

۰٫۰
⭐︎ ک: فریده فکری / ن: ژان آنوی
📍︎ مجتمع فرهنگی هنری مهر - بومهن
📅︎ ۰۴ تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش سبکی

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: داریوش علیزاده
📍︎ پلاتو حیاتی مهر
📅︎ ۰۳ تا ۱۸ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
زمان اندکی است برای بازشناختن

نمایش بازی در برزخ

۰٫۰
⭐︎ ک: مهدی تنگ عیش / ن: فرشته امیدوار طهرانی
📍︎ تالار محراب - سالن کوچک
📅︎ ۱۸ دی تا ۰۵ بهمن ساعت ۱۸:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۵ تا ٪۵۰

نمایش سوءتفاهم

۰٫۰
⭐︎ ک: شیوا شجاعی / ن: آلبر کامو
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۲۷ دی تا ۱۴ بهمن ساعت ۱۷:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰
برداشتی از داستان «اعتراف» نوشته اینگمار برگمان است

نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: علیرضا نراقی
📍︎ تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
📅︎ ۰۱ تا ۲۴ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰
گروه تئاتر «شاو»

نمایش چه کسی شلیک کرد؟

۰٫۰
⭐︎ ک: سعید هنرآموز / ن: آرام محضری
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۰۱ تا ۱۷ بهمن ساعت ۲۱:۱۵
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۴۰
دوره فیلم تیاترهای جلال تهرانی

فیلم‌تیاتر در مکتب تهران

۰٫۰
📍︎ مکتب تهران
📅︎ ۲۳ فروردین تا ۲۹ اسفند
برنامه‌های گذشته