آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 00:22:40 | com/org

ویتریننمایش»بیشتربستن«همهدیوار

درام
چیدمان الفبای نام

نمایش زیر آسمان پاریس

۰٫۰ عاشقانه ای دلنشین
ن و ک: پیروز میرزایی
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۰۸ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش شب بیست و یکم

۴٫۶ ۵۰% تخفیف سه روز نخست، ویژه افتتاح رسمی عمارت نوفل‌لوشاتو
ک: مهدی رضایی، مهدی خالدی / ن: محمود استادمحمد
عمارت نوفل‌لوشاتو
۰۸ تا ۳۰ فروردین ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش عمو لاوروف

۰٫۰
ن و ک: امیر امیری
ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۱۸ فروردین تا ۲۴ اردیبهشت ساعت ۲۰:۰۰
۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش من دیوانه نیستم

۰٫۰ من دیوانه نیستم؛ کسی چه می داند؟
ن و ک: مرتضی گلچین
تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۲۰ فروردین تا ۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۸:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش همه چیز می گذرد تو نمی گذری

۰٫۰
ک: حسن طبیب زاده / ن: محمد چرم شیر
تماشاخانه هیلاج
۲۲ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان