آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 14:38:53 | com/org

ویتریننمایش»بیشتربستن«همهدیوار

درام
با تخفیف عمومی

نمایش اتهام به خود

۰٫۰
ک: محمد‌حسین احمدی برهان / ن: پیتر هاندکه
خانه ی هنر تالار علی معلم (کرمان)
۱۷ تا ۲۶ اسفند ساعت ۱۹:۳۰ و ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۵۰

نمایش اعترافاتی درباره زنان

۰٫۰
ک: سید محمدجواد طاهری / ن: محمدامیر یاراحمدی
خانه نمایش قم
۰۹ تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
۳۵,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۵

نمایشنامه‌خوانی هتلی ها

۰٫۰
ک: محمدرسول حسینخانی / ن: ساناز بیان
تماشاخانه ملک
از ۱۸ بهمن تا ۲۳ اسفند - فقط شنبه‌ها ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش بلوغ

۰٫۰ ((ابراهیم))
ک: میثم کرمی / ن: مرضیه شاه دادی
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۳ تا ۲۲ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش قطع دست در اسپوکن

۰٫۰
ک: روژین کریم لو / ن: مارتین مک دونا
مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۱۷ تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۵

نمایش کابوس ها

۰٫۰ پریشان شبی است من خواب بودم و مرگ به سراغم آمد
ن و ک: شادی اسدپور
مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۱۷ تا ۲۸ اسفند ساعت ۱۷:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۵

نمایش باغ آلبالو

۳٫۸
ک: امیرحسین رضایی / ن: آنتوان چخوف
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۱ تا ۲۲ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰