تیوال | ویترین
S3 : 06:59:47
نمایش‌ها

نمایش به فرمان من

۰٫۰
⭐︎ ک: حسن اسدی / ن: مجید امامی
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۱۸ فروردین تا ۰۶ اردیبهشت ساعت ۱۸:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰
از ٪۲۰ تا ٪۴۰
٪۴۰
برنامه‌های گذشته
انسانیت هنوز وجود دارد.

نمایش حافظ خلوت نشین تو را می خواند

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مهدی صفار
📍︎ تماشاخانه ایران تماشا
📅︎ چهارشنبه ۲۲ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

کنسرت-نمایش توراندخت

۴٫۰
⭐︎ ک: میراندا لاکرولد / ن: میراندا لاکرولد، براساس متن ...
📍︎ برج آزادی - سالن اصلی
📅︎ یکشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۳۰
۶۰,۰۰۰ تومان
تماشای این اثر رایگان است.

نمایش از آن همه سکوت که فریادش را کسی نشنید

۰٫۰
⭐︎ ک: سید وحید میریونسی / ن: علی قادری
📍︎ حوزه هنری - تالار سوره
📅︎ ۰۳ تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
بانوی بزرگ برای دفاع از حریم ولایت جانفشانی میکند

نمایش کابوس

۰٫۰
⭐︎ ک: امیرحسین عباسپور / ن: محمد مهدی شیاسی ارانی
📍︎ تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
📅︎ شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
زمان اندکی است برای بازشناختن

نمایش بازی در برزخ

۰٫۰
⭐︎ ک: مهدی تنگ عیش / ن: فرشته امیدوار طهرانی
📍︎ تالار محراب - سالن کوچک
📅︎ ۱۸ دی تا ۰۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان