آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 18:13:32 | com/org

ویتریننمایش»بیشتربستن«همهدیوار

تاریخی
چیدمان الفبای نام

نمایشنامه‌خوانی ادیپ شهریار

۰٫۰
ک: افشین قاسمی / ن: سوفوکلس
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
شنبه ۰۸ خرداد ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش عمو لاوروف

۰٫۰
ن و ک: امیر امیری
ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۲۳ اردیبهشت تا ۲۵ خرداد ساعت ۲۰:۰۰
۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰

نمایش مشاهیر

۰٫۰
ن و ک: افشین واعظی
تماشاخانه ملک
۲۲ فروردین تا ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۸:۳۰
۵۰,۰۰۰ تومان