آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 06:19:01 | com/org

ویتریننمایش»بیشتربستن«همهدیوار

رئالیسم جادویی

نمایش مرغ ماهیخوار

۲٫۶
ن و ک: آرش سنجابی
پردیس سپند (سالن شماره ۱)
۱۶ شهریور تا ۲۰ مهر ساعت ۲۱:۰۰
۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش عبور

۳٫۲
ک: بهروز سروعلیشاهی / ن: هوگو سالسدو
تالار مولوی - سالن اصلی
۱۷ شهریور تا ۱۳ مهر ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش دراکولا

۰٫۰
ک: پویا امینی / ن: آرش سنجابی
پردیس سپند (سالن شماره ۱)
۰۶ مهر تا ۰۹ آبان ساعت ۱۹:۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
نمایش‌های گذشته