آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 23:08:26 | com/org

نمایش نور موضعی

۰٫۰
ک: جابر حسینی / ن: رچ اورلاف
تماشاخانه شانو
چهارشنبه ۱۳ تا ۱۵ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش زمین مردگان

۰٫۰ روزی خواهد رسید که مسیر در نقطه آغاز خود پایان خواهد یافت.
ن و ک: محمد کرمی
تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۰۱ تا ۲۶ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش مختلفیم

۴٫۶ مُختَلَِفیم ۱
ک: آرمان شیرالی‌نژاد / ن: سبحان بابائی، آرمان ...
پردیس تئاتر شهرزاد - سالن گلایل
۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش قصاص هنگام جنایت

۰٫۰
ن و ک: جواد رحیمی
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۰ تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۷:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
نمایش‌های گذشته