آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 19:02:06 | com/org

نمایش دوستان

۰٫۰
ک: نادر نادرپور / ن: کوبو آبه
تماشاخانه اهورا
۱۹ شهریور تا ۰۴ مهر ساعت ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش آلم__آنی

۰٫۰ تاریخ زندگینامه‌ی یک دیکتاتور
ن و ک: نیما صمدی
تماشاخانه هیلاج
۲۵ شهریور تا ۱۰ مهر ساعت ۲۰:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش عبور

۳٫۴
ک: بهروز سروعلیشاهی / ن: هوگو سالسدو
تالار مولوی - سالن اصلی
۱۷ شهریور تا ۱۳ مهر ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
نمایش‌های گذشته