تیوال | ویترین
S3 : 00:19:31
برنامه‌های گذشته
تمام عواید حاصل از فروش بلیت صرف خرید لباس برای کودکان نیازمند خواهد شد.

اجراخوانی ترس و نکبت رایش سوم

۰٫۰
⭐︎ ک: آلاله زارع‌طلب، الناز اسماعیلی / ن: برتولت برشت
📍︎ تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
📅︎ شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش زمان در حبس قصر (اولین موزه زنده ایران)

۰٫۰
⭐︎ ک: میلاد جباری مولانا
📍︎ باغ موزه قصر
📅︎ از بهمن ۱۳۹۷
۴۰,۰۰۰ تومان
رمز شب: دفاع از حقوق زنان

نمایش دلارام ناآرام

۰٫۰
⭐︎ ک: نرگس صابری / ن: مصطفی جعفری خوزانی، نرگس صابری
📍︎ حوزه هنری - تماشاخانه ماه
📅︎ ۰۷ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

اجراخوانی نمایشی برای تو

۰٫۰
⭐︎ ک: بهشاد پوریان / ن: محمد رحمانیان
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ شنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
دیدن این نمایش برای کسانی که امضا دارند توصیه می‌شود.

نمایش سقوط اضطراری

۰٫۰
⭐︎ ک: سید علی موسویان
📍︎ حوزه هنری - تماشاخانه مهر
📅︎ ۲۸ دی تا ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان