آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 12:33:36 | com/org

ویتریننمایش»بیشتربستن«همهدیوار

هیجان انگیز - دلهره‌آور

نمایش مختلفیم

۴٫۵ مُختَلَِفیم ۱
ک: آرمان شیرالی‌نژاد / ن: سبحان بابائی، آرمان ...
پردیس تئاتر شهرزاد - سالن گلایل
۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش آدم‌ها گوشت گرگ نمی‌خورند

۳٫۴
ک: فربد همدانی / ن: کرامت یزدانی
تماشاخانه شانو
۲۲ بهمن تا ۱۰ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش بلوغ

۰٫۰ ((ابراهیم))
ک: میثم کرمی / ن: مرضیه شاه دادی
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۳ تا ۲۴ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش قصاص هنگام جنایت

۰٫۰
ن و ک: جواد رحیمی
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۰ تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۷:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
نمایش‌های گذشته