آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 14:41:55 | com/org

ویتریننمایش»بیشتربستن«همهدیوار

هیجان انگیز - دلهره‌آور
با تخفیف عمومی

نمایش کابوس ها

۰٫۰ پریشان شبی است من خواب بودم و مرگ به سراغم آمد
ن و ک: شادی اسدپور
مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۱۷ تا ۲۸ اسفند ساعت ۱۷:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۵

نمایش بلوغ

۰٫۰ ((ابراهیم))
ک: میثم کرمی / ن: مرضیه شاه دادی
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۳ تا ۲۲ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش انتهای پارک

۰٫۰
ک: علیرضا ترامشلو / ن: علی خودسیانی
آمفی تئاتر ولایت - قرچک
جمعه ۱۵ تا ۲۱ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰