تیوال | ویترین
S3 : 11:46:25
برنامه‌های گذشته

نمایش ورود اضطراری

۴٫۲
⭐︎ ک: آرمین یاری / ن: زهرا موسوی
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۱۸ فروردین تا ۰۶ اردیبهشت ساعت ۲۰:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش غلامرضا لبخندی

۳٫۸
⭐︎ ن و ک: کهبد تاراج
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ ۱۸ فروردین تا ۱۷ اردیبهشت ساعت ۱۹:۱۵
۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان
شهرزاد نگاهی‌ست مستند به زندگی کبرا امین سعیدی اولین فیلم‌ساز زن تاریخ سینمای ایران.

نمایش شهرزاد

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: سحر محمدی
📍︎ عمارت روبرو
📅︎ ۰۱ تا ۱۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۵ و ۲۰:۴۵
۲۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی اتاق آبی

۰٫۰
⭐︎ ک: احسان فکا / ن: یونس لطفی
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ پنجشنبه ۱۵ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
گروه تیاتر هژار به سرپرستی تینو صالحی

نمایش آشغال مانده‌ها

۳٫۲
⭐︎ ن و ک: نجلا نظریان
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۱۸ آبان تا ۰۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ و ۱۸:۱۵
۲۵,۰۰۰ تومان