تیوال | ویترین
S3 : 07:24:55
نمایش‌ها
مناسب کودکان یک سال و نیم تا پایان دوره دبستان

نمایش گلدونه و کدو تنبل

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مهرداد قرآن کیش
📍︎ خانه فرهنگ نور
📅︎ ۰۴ تا ۱۸ فروردین ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش هوراشیو

۰٫۰
⭐︎ ک: جواد مولانیا / ن: مهدی پوربلاسی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ از فروردین ۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش موش تا موش

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: رامین کهن
📍︎ تماشاخانه ملک
📅︎ از فروردین ۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ تومان
بافت اجرایی نمایش تلفیقی از حرکات نرم و موسیقی می‌باشد

نمایش اجازه دارم جیغ بکشم؟!

۰٫۰
⭐︎ ک: علی ساسانی نژاد / ن: رضا افشاری
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ از فروردین ۱۳۹۸
۶۰,۰۰۰ تومان
برنامه‌های گذشته