آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 13:29:39 | com/org

نمایش ننه شهرزاد در سرزمین عجایب

۰٫۰ تأترو
ن و ک: هومن حسین نژاد
۲۶ شهریور تا ۲۳ مهر ساعت ۱۹:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
آنلاین

نمایش سوءتفاهم

۲٫۹
ک: نیما ذاکر / ن: آلبر کامو
خانه نمایش دا
۱۶ شهریور تا ۰۴ مهر ساعت ۲۰:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش عبور

۳٫۳
ک: بهروز سروعلیشاهی / ن: هوگو سالسدو
تالار مولوی - سالن اصلی
۱۷ شهریور تا ۱۳ مهر ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش نوشت سر

۳٫۲ چیزی که رنگش عوض بشه دیگه اون چیزی نیست که بوده...
ن و ک: محمدنیما مظاهری
تئاتر مستقل تهران
۱۲ شهریور تا ۰۴ مهر ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰
۶۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰

نمایش ننه شهرزاد در سرزمین عجایب

۰٫۰ گروه هنری نوشخند
ن و ک: هومن حسین نژاد
تالار هنر
۲۳ شهریور تا ۲۳ مهر ساعت ۱۹:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۵۰

نمایشنامه‌خوانی سیگار فقط سیگار

۰٫۰
ک: فاطمه ساریخانی / ن: امیر لشکری
تماشاخانه هیلاج
یکشنبه ۰۶ مهر ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی آقا ذبیح

۰٫۰
ک: حسین رضایی / ن: مهدی ملکی
تماشاخانه ملک
شنبه ۰۵ مهر ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش دوستان

۲٫۵ گروه هنری نیکا
ک: نادر نادرپور / ن: کوبو آبه
تماشاخانه اهورا
۱۹ شهریور تا ۰۴ مهر ساعت ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
نمایش‌های گذشته