آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 07:43:06 | com/org

نمایش نیمه شب

۴٫۲
ک: شایان شهرابی / ن: امیر ابراهیم زاده
تماشاخانه هیلاج
۱۶ بهمن تا ۲۵ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

نمایش مرگ

۰٫۰
ک: علیرضا احمدی خیری / ن: وودی آلن
تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۰ تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۵

نمایش اعترافاتی درباره زنان

۰٫۰
ک: سید محمدجواد طاهری / ن: محمدامیر یاراحمدی
خانه نمایش قم
۰۹ تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
۳۵,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۵

نمایش ایوب خان

۲٫۹
ن و ک: امیر دژاکام
تئاترشهر - سالن چهارسو
۲۹ دی تا ۱۵ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش قصاص هنگام جنایت

۰٫۰
ن و ک: جواد رحیمی
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۰ تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۷:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش شمارش معکوس

۰٫۰
ک: محمد کاظم تبار / ن: رسول نقوی
حوزه هنری - تماشاخانه مهر
۰۴ تا ۱۵ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش عشق من، حامد بهداد

۰٫۰
ک: امیر عابدین پور / ن: افشین هاشمی
خانه ی هنر تالار علی معلم (کرمان)
۰۷ تا ۱۴ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی همزاد

۰٫۰
ن و ک: نیما صمدی
پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی پزشک نازنین

۰٫۰
ک: مجید برومند / ن: نیل سایمون
تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
شنبه ۱۶ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش گُرگاس‌ها (یا روز به‌خیر آقای وزیر)

۳٫۴ کمدی
ن و ک: حمیدرضا نعیمی
تئاترشهر - سالن اصلی
۰۹ بهمن تا ۲۵ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی هتلی ها

۰٫۰
ک: محمدرسول حسینخانی / ن: ساناز بیان
تماشاخانه ملک
از ۱۸ بهمن تا ۲۳ اسفند - فقط شنبه‌ها ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش برای لیلا

۰٫۰ بر اساس یک داستان واقعی
ن و ک: حامد شیخی
پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
نمایش‌های گذشته