آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ویترین
S3 : 13:19:12 | com/org

ویتریننمایش»بیشتربستن«همهدیوار

کودک و نوجوان

نمایش ننه شهرزاد در سرزمین عجایب

۰٫۰ تأترو
ن و ک: هومن حسین نژاد
۲۶ شهریور تا ۲۳ مهر ساعت ۱۹:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
آنلاین

نمایش ننه شهرزاد در سرزمین عجایب

۰٫۰ گروه هنری نوشخند
ن و ک: هومن حسین نژاد
تالار هنر
۲۳ شهریور تا ۲۳ مهر ساعت ۱۹:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۵۰

نمایش مرگ در می زند

۰٫۰
ک: پیام جعفری
کافه فرهنگ
از ۲۱ شهریور تا ۱۱ مهر (فقط پنجشنبه و جمعه‌ها) ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
نمایش‌های گذشته